Jo Malone London เปิดตัว The Bloomsbury Set

อัพเดทล่าสุด: 23 ต.ค. 2560  |  SOCIETY

โดยคอลเลคชั่นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากนักปรัชญา นักกวี และศิลปินผู้มีจิตวิญญาณอิสระ ของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้ไปเยี่ยมชมบ้าน Charleston ซึ่งเป็นบ้านที่ศิลปินกลุ่ม Bloomsbury ใช้ชีวิต และใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการถกปัญหา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน Céline และ Yann จึงได้แรงบันดาลใจ และถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตอันมีเสน่ห์ของศิลปินกลุ่ม Bloomsbury ผ่านการสร้างสรรค์น้ำหอมพิเศษทั้ง 5 กลิ่นใหม่นี้