ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน “STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์”

อัพเดทล่าสุด: 2017-10-24  |  SOCIETY

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายทอดผ่าน 9 กิจกรรมพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหาร เช่น นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, คุณหญิง สุจิตรา จิราธิวัฒน์ มงคลกิติ , นายปรีชา เอกคุณากูล, นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์, นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล และ นางรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ,นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ ,ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เฝ้ารับเสด็จฯ